Nedsættelse af omkostninger for udvalgte andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest med virkning fra 1. december 2019

06.11.2019
Det er besluttet at nedsætte omkostninger for udvalgte andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest med virkning fra 1. december 2019.

Sparinvests blandede afdelinger med høj obligationsandel har leveret gode positive afkast i år, men vi har valgt at foretage justeringerne for at tilsikre, at Sparinvests blandede afdelinger med høj obligationsandel til stadighed udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt investeringsalternativ, også i et investeringsmiljø præget af lave obligationsrenter.

Læs fondsbørsmeddelelsen for de børsnoterede afdelinger her.

Oversigt over ændringerne ses herunder:

ISIN   Afdeling
 Omk.procent
 Omk.procent NY
Fremtidig ÅOP(+Indirekte handelsomk.)
DK0060914901
Mix Minimum Risiko KL A
 0,93%  0,88%  0,92%(+0,11%)
DK0060915049 Mix Minimum Risiko KL W
 0,63%  0,58%  0,62%(+0,11%)
DK0060623189 Mix Lav Risiko KL A
 1,15%  0,95%  1,02%(+0,11%)
DK0060820330 Mix Lav Risiko KL W/DAB W
 0,75%  0,60%  0,67%(+0,11%)

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.