Navneændring

11.04.2017
Navneændring for Sparinvest Corporate Value Bonds til Sparinvest SICAV – Ethical High Yield Value Bonds
Sparinvest S.A har offentliggjort meddelelse om nyt prospekt for Sparinvest SICAV. Ændringerne er beskrevet i ”Notice to shareholders”.

I den forbindelse skal det fremhæves, at afdelingerne Sparinvest - Corporate Value Bonds DKK R (ISIN LU1276826820) og EUR R (ISIN LU0620744002) har ændret navn til Sparinvest SICAV – Ethical High Yield Value Bonds DKK R og EUR R, for bedre at afspejle afdelingens investeringsstrategi. Se hele fondsbørsmeddelelsen her.

I samme forbindelse er der sket ændringer i shortnames på Fondsbørsen NasdaqCopenhagen. Se ændringerne her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.