Mulig opbremsning bliver kortvarig

08.06.2017
"Med de nyeste og reviderede tal fra OECD ser det ud til, at der kan være tendenser til, at stigningstakten i den ledende indikator er aftaget så meget, at en top kan være tæt på – og måske kan indtræffe allerede i næste måned. Men når man ser på øvrige indikatorer som diverse surveys fra PMI og NAHB, industriproduktionen, kapacitetsudnyttelsen i USA og Eurozonen samt IFO-undersøgelsens forventningskomponent i Tyskland, er det vanskeligt at forestille sig en alvorlig opbremsning i nær fremtid."

Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, i sin seneste månedskommentar for juni, hvor han er "moderat optimistisk".

"Ser vi på den globale kreditimpuls, som er et udryk for, hvor stor udlånsforøgelsen er i forhold til bruttonationalproduktet i de fire store regioner (USA, Eurozonen, Japan og Kina), ser billedet også stadig ganske tilforladeligt ud med en kreditimpuls på knap 5%." 

"Man kan indvende imod ovenstående, at det både for overskudslikviditeten og kreditimpulsen gælder, at det er Kina, der trækker det store læs. Kinesisk pengemængde øges med 18,5% om året, hvilket både er højt og aftagende. Til gengæld er specielt britisk og japansk pengemængde stigende, og Eurozonens og USA’s pengemængdevækst er stabilt på pæne niveauer.

Dette taler for, at hvis vi ser en top i de ledende indikatorer og dermed et faseskift, vil det formentlig være relativt kortvarigt. En mulighed er også, at OECD’s næste opdatering vil inkludere en revision af allerede publicerede data således, at den opadgående tendens bevares. Indtil videre forholder jeg mig stadig moderat optimistisk."

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.