Morningstar: Sparinvest billigst på handelsomkostninger

12.12.2016
Sparinvest er blandt de udbydere, der har de laveste omkostninger på handelsaktiviteter internt i aktiefondene. Det skriver chefanalytiker hos Morningstar Nikolaj Holdt Mikkelsen i Jyllands-Posten mandag 12. december 2016 på baggrund af en analyse fra Morningstar.
Jyllands-Posten sætter fokus på de såkaldte handelsomkostninger, der er ved investering gennem investeringsforeninger. Få investorer er nemlig klar over, at både omkostningsprocenten og handelsomkostninger kan være afgørende for, hvordan en fond præsterer.

”Omkostningsprocenten giver typisk et billede af hovedparten af investors omkostninger ved at investere i en given fond, men der er også omkostninger, som ikke er inkluderet. Det er bl.a. omkostninger forbundet med handelsaktiviteten, når fonde køber og sælger værdipapirer som led i porteføljeplejen. Denne omkostning kan i nogle tilfælde være betydelig, men er ofte genstand for mere beskeden omtale end omkostningsprocenten.”, skriver Nikolaj Holdt Mikkelsen i Jyllands-Posten.

Sparinvest INDEX Japan Growth billigste fond i Danmark
På baggrund af den seneste analyse af handelsomkostninger fra Morningstar viser en opgørelse, at Sparinvest INDEX Japan Growth er billigst med handelsomkostninger på 0,01 % af den handlede formue.
Ser man overordnet på alle aktiefonde ligger Sparinvest helt i top over investeringsforeninger med de laveste handelsomkostninger.

Læs den omtalte analyse her.Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.