’Modvillige’ kursstigninger

03.05.2019
Verdens aktiemarkeder vågnede op til dåd i første kvartal efter en hård afslutning på 2018. I forrige kvartal førte den amerikanske centralbanks (the Fed) snak om yderligere renteforhøjelser, sammen med bekymringer om global vækst og frygt relateret til handelskonflikten mellem USA og Kina, til tab for de fleste aktivklasser, men i årets første kvartal blev tingene vendt på hovedet og bekymringerne aftog.

the Fed skiftede standpunkt og udskød planerne om yderligere renteforhøjelser som følge af bekymringer for den globale økonomi. Samme billede så vi hos Den Europæiske Centralbank, ECB, mens man i Kina fortsatte de pengepolitiske lempelser. Sammen med stigende optimisme i forhold til handelskonflikten mellem USA og Kina overskyggede centralbankernes retningsskifte en række svagere økonomiske nøgletal samt faldende indtjeningsforventninger, og aktierne steg kraftigt.

Læs mere i hele kvartalsrapporten for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.