Månedkommentar af chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl

18.02.2014
Nu udkommer månedskommentaren for februar, hvor David Bakkegaard Karsbøl blandt andet forklarer, hvorfor ”januar-effekten” udeblev fra aktiemarkedet. Han ser på årsager til minikrisen i emerging markets, de kinesiske myndigheders reaktion på den relativt høje volatilitet i det kinesiske interbank-markeds renter, stramningerne i USA og udsigten til, at Europa overtager det amerikanske, pengepolitiske ”sweetspot”.
Efter et efterår præget af eufori på aktiemarkedet indtraf en del skepsis over nytåret, og man kan roligt sige, at den traditionelle januar-effekt er udeblevet (januar måned plejer at være den stærkeste for aktiemarkedet). Årsagerne siges at være nervøsitet over Kinas vækst samt Fragile Five-landendes (Tyrkiet, Indien, Brasilien, Indonesien og Sydafrika) funding-situation overfor udlandet.

Læs hele månedskommentaren af chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.