Midtvejsvalget kan løfte amerikanske aktier

07.11.2018
Demokraterne har nu mulighed for at blokere for yderligere ekspansiv finanspolitik og skattelettelser, og det kan virke som en stabiliserende faktor på aktiemarkedet.

Vi har netop overstået det amerikanske midtvejsvalg, som blev afholdt den 6. november. Republikanerne havde før valget majoriteten i begge kamre og var derfor i stand til at gennemføre en række reformer, som i udpræget grad har understøttet aktiemarkedet (specielt selskabsskattelettelser og deregulering). Amerikanske virksomheder har haft stor gavn af disse reformer, men omkostningen har været stigende realrenter som følge af forventningen om større offentlige underskud og en dermed større gældsbyrde.

Midtvejsvalget sikrede republikanerne fortsat kontrol med senatet, mens demokraterne vandt flertallet i repræsentanternes hus. Dermed har demokraterne nu mulighed for at blokere for yderligere ekspansiv finanspolitik og yderligere skattelettelser, som i sig selv ville kunne få renten til at stige pga. større underskud. Demokraterne kan dermed forhindre en større og hastigere stigning i de lange renter og derfor virke som en stabiliserende faktor på aktiemarkedet.

 

Positiv statistik efter midtvejsvalg

Det mest sandsynlige scenario for aktiemarkedet efter midtvejsvalget er moderat positivt. Det understøttes i øvrigt også af en forbløffende positiv statistik for S&P500 i de historiske perioder efter midtvejsvalg siden 1950. I de 17 midtvejsvalg, USA har haft siden 1950, er der ikke et eneste eksempel på, at S&P500 har haft negative afkast i det efterfølgende 6, 9, 12 og 18 måneder. Ser vi blot på seks-måneders afkast, er det laveste af disse på 0,53 pct. i 2002-2003, mens det højeste er 21,47 pct. i 1990-1991. Medianen af seks-måneders afkast er hele 15,2 pct. Det er ikke en statistik, man ønsker at stå på den anden side af.

Endnu et argument for, at det nuværende fald i aktiemarkedet er en købsmulighed, er, at prisfastsættelsen i MSCI World er faldet dramatisk i år. P/E er som følge af stor indtjeningsfremgang og lavere aktiekurser faldet fra 21,5 i slutningen af 2017 til nu under 17. Vi skal faktisk tilbage til 2014 for at se en P/E i MSCI World, der (kortvarigt) var så lav.

Det er også væsentligt at bemærke, at OECD’s ledende indikator for USA efter et kortvarigt fald er begyndt at stige igen, og at den ledende indikator fra Conference Board også holder sig på et ganske pænt niveau. Samlet set ser det derfor ud til, at man som investor bør afholde sig fra at trykke på panik/sælg-knappen.

Læs hele månedskommentaren - Klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.