Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Sparinvest afdelinger/andelsklasser

24.03.2020

På grund af usædvanlig markedsuro som følge af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen er det nu nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. 

Se en samlet oversigt pr. 24. marts 2020 over de nye emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex her.