Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Sparinvest afdelinger/andelsklasser

24.03.2020

På grund af usædvanlig markedsuro som følge af udviklingen i situationen med Covid –19 virussen er det nu nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex. 

Se en samlet oversigt pr. 24. marts 2020 over de nye emissionstillæg og indløsningsfradrag for alle afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.