Midlertidig ændring af indløsningsfradrag i Investeringsforeningen Sparinvest

11.03.2020
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg har observeret usædvanlige markedsforhold for enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest på grund af usikkerhed i forbindelse med Covid –19 virussen.

For disse afdelinger er det derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er væsentligt udvidet.

Der er tale om følgende afdelinger: 

    Før ændring Ny midlertidig
ISIN  Afdedling Maks. indløsningsfradrag
(direkte samt markedsafledte handelsomkostninger)
I alt Maks. indløsningsfradrag
(direkte samt markedsafledte handelsomkostninger)
I alt maksimalt
DK0060795474 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL 0,28 0,43 0,48 0,63
DK0060795391 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL 0,46 0,61 0,76 0,91
DK0060444255 Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL 0,26 0,41 0,46 0,61
DK0060530764 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL 0,34 0,49 0,59 0,74
DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL 0,27 0,37 0,47 0,57

Ovenstående indløsningsfradrag er gældende på andelsklasseniveau i afdelinger med andelsklasser.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Legal Director Lise Bøgelund, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund

Legal Director, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg