Midlertidig ændring af indløsningsfradrag i Investeringsforeningen Sparinvest

11.03.2020
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg har observeret usædvanlige markedsforhold for enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Sparinvest på grund af usikkerhed i forbindelse med Covid –19 virussen.

For disse afdelinger er det derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er væsentligt udvidet.

Der er tale om følgende afdelinger: 

    Før ændring Ny midlertidig
ISIN  Afdedling Maks. indløsningsfradrag
(direkte samt markedsafledte handelsomkostninger)
I alt Maks. indløsningsfradrag
(direkte samt markedsafledte handelsomkostninger)
I alt maksimalt
DK0060795474 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL 0,28 0,43 0,48 0,63
DK0060795391 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL 0,46 0,61 0,76 0,91
DK0060444255 Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL 0,26 0,41 0,46 0,61
DK0060530764 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL 0,34 0,49 0,59 0,74
DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL 0,27 0,37 0,47 0,57

Ovenstående indløsningsfradrag er gældende på andelsklasseniveau i afdelinger med andelsklasser.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Legal Director Lise Bøgelund, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund

Legal Director, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.