Masser af værdi i det europæiske aktiemarked

19.05.2014
Europæiske aktier har oplevet et stort comeback det seneste år, men selvom flere indeks nu er tilbage i niveauet fra før krisen, findes der stadig mange ”glemte” aktier, som stadig har langt til toppen.

Europa i bedringI Europa er der en stor kløft mellem dyr og billig i aktiemarkedet, for mens det under krisen særligt var de store defensive og stabile aktier, der var populære hos investorerne, er det nu helt andre aktier, som giver investorerne det største potentiale. De 20 % dyreste aktier i Europa er i dag mindst lige så dyre som før krisen målt på nøgletal som kurs/indre værdi (eller for nogles tilfælde dyrere), men der findes stadig en stor underskov af ”glemte” aktier, som mange overså i bestræbelserne på at søge ly for krisen. Og disse ligger stadig under topniveauet fra før finanskrisen og står derfor også godt rustet til at drage fordel af den gradvise bedring, den europæiske økonomi oplever. Langsomt vil faktorer som faldende arbejdsløshed og stigende forbrug nemlig øge efterspørgslen efter deres produkter – og dermed også efterspørgslen efter deres aktier, når markedet opdager, at de her får et bedre forhold mellem pris og kvalitet, end tilfældet er for de i forvejen dyre, største virksomheder.Og netop den udvikling vil smitte stærkt af på de europæiske value-aktier, som målt på nøgletal stadig er undervurderede og rummer et stort potentiale.

Læs mere om mulighederne på det europæiske aktiemarked eller se nøgletallene for Sparinvests europæiske value-afdelinger Value Europa og Value Europa Small Cap.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.