Månedskommentar: Svagt marked præget af frygt

30.09.2015
Efter en ekstremt volatil august måned har september vist sig at være mere rolig, men markedet er stadig præget af frygt.
Specielt emerging markets er ramt af nervøsitet i disse dage. Dels har indtjeningsvæksten i MSCI Emerging Markets været flad de seneste kvartaler, dels frygter investorer i emerging markets-lande, at højere renter i USA vil medføre, at kapitalen søger ud af emerging markets og ind i USA. Derudover er der stor usikkerhed om den økonomiske situation i Kina, som mange øvrige emerging markets-lande i stort omfang er afhængige af.

Læs hele månedskommentaren, hvor Sparinvests chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl også fortæller, hvorfor USA kan forvente en vanskelig afslutning på året, mens europæiske nøgletal overrasker positivt. 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.