Månedskommentar af chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl

14.01.2014
Nu udkommer månedskommentaren for januar, hvor David Bakkegaard Karsbøl blandt andet ser nærmere på den amerikanske udfasning af det pengepolitiske hjælpeprogram, frygten for kreditproblemer i Kina og udviklingen i emerging markets.

Et af de mest omdiskuterede møder i den amerikanske centralbank er netop overstået, og det blev besluttet, at det historiske, pengepolitiske hjælpeprogram, Quantitative Easing (QE), omsider skulle nedskaleres. Fremadrettet vil The FED kun købe stats- og realkreditobligationer for 75 milliarder dollars om måneden, og dette beløb vil efter alt at dømme blive yderligere reduceret over det kommende års tid, hvorefter deciderede renteforhøjelser samt tilbagesalg af den enorme obligationsportefølje kan komme på tale. Beslutningen var tilsyneladende forventet i markedet, selvom vi – jævnfør sidste månedskommentar – havde forudset en yderligere udskydelse. Læs mere.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.