Stemningsskifte sætter prisfastsættelse i fokus

15.11.2019
Tredje kvartal lignede i store træk kvartalet før. Aktiemarkederne havde ingen klar retning og kunne ikke beslutte sig for, om glasset var halvt tomt eller halvt fyldt. Pendulet har derfor svinget frem og tilbage mellem stigende og faldende kurser.

Der var uger, hvor frygten for recession, politisk stilstand og handelskrig var dominerende, og igen andre perioder, hvor stemningen hurtigt blev løftet af konkrete tiltag fra centralbankernes side, eller når der var tegn på en opblødning på handelskrigen. Trods slingrekursen i aktiemarkederne gennem tredje kvartal har afkastet været pænt. De globale markeder – målt ved MSCI World-indekset – steg ca. 5 pct. i DKK, omend det hovedsageligt skyldtes en stærk amerikansk dollar, som steg med 4 pct. over for DKK. Samtidig lå ’emerging markets’-aktier (EM) målt ved MSCI EM-indekset næsten uændret
i samme periode. 

Læs hele rapporten her

 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.