Lav volatilitet i august – stilhed før stormen?

06.09.2016
August måned var karakteriseret ved usædvanligt lav volatilitet i aktiemarkedet.

Volatilitetsindekset (VIX) for S&P500 bevægede sig i det meste af måneden i et spænd mellem 11 og 13. Normalen er mellem 13 og 18. Også rentemarkedet var præget af lav volatilitet. Her kunne man observere stort set uændrede lange renter i Europa og svagt stigende renter i USA. Dette skyldtes, at økonomiske data i Europa og i USA generelt var som ventet i løbet af august. Selvom Nonfarm Payrolls skuffede i USA i starten af september, har markedet indtil videre ikke tillagt det større betydning, fordi tallene for måneden før var relativt stærke. 

Ikke desto mindre er der flere årsager til, at dette kan tænkes at være en stilhed før stormen. For det første har vi det amerikanske præsidentvalg, som i sig selv kan afstedkomme en større volatilitet for specielt amerikanske aktier og renter. For det andet ser amerikanske data ud til at forbedre sig kraftigt i løbet af de kommende måneder, hvilket kan medføre højere renteforventninger og dermed større volatilitet for aktiemarkedet. For det tredje viser vores modeller, at de ledende indikatorer er på vej opad i både USA, Europa og Japan, hvilket vil være en tiltrængt ændring fra de seneste flere år, hvor ledende indikatorer har været langsomt, men kontinuerligt faldende. For det fjerde vil energipriserne – som omtalt i flere tidligere månedsrapporter – afstedkomme et større positivt nettobidrag til de overordnede inflationstal i løbet af ganske få måneder (kulminerende i starten af 2017), og man kan derfor frygte, at obligationsmarkederne vil blive udsat for et større chok på et tidspunkt, hvor meget lav inflation er priset ind i de lange renter. 

Læs hele månedsrapporten her

Se også David Bakkegaard Karsbøls månedskommentar på video som dækker disse temaer:

00:03 - Udsigt til stigende udsving i aktier

00:56 - Udsigt til stigende aktier men større udsving

02:04 - Small cap, value og momentum vil stige mestOm os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.