Læs nyhedsbrevene for 4. kvartal 2012

30.01.2013
I nyhedsbrevene for 4. kvartal kan du bl.a. læse, hvordan Value Bonds har kunnet levere et imponerende afkast på mere end 25 %, og hvorfor udsigterne for de undervurderede selskaber i Value Aktier er lyse.

I nyhedsbrevene for 4. kvartal kan du bl.a. læse, hvordan Value Bonds har kunnet levere et imponerende afkast på mere end 25 %, og hvorfor udsigterne for de undervurderede selskaber i Value Aktier er lyse. 

Læs nyhedsbrevet for Value Bonds her, og nyhedsbrevet for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.