Læs nyhedsbrevene for 2. kvartal

17.07.2012
Nu kan du læse nyhedsbrevene for 2. kvartal 2012 fra porteføljeforvalterne i Value Akter og Value Bonds.

Udviklingen i 2. kvartal har mest af alt mindet om et spil ludo, hvor man er blevet slået hjem og må starte forfra. 2012 startede ellers med en mere normaliseret markedsudvikling, men frygten for at den græske syge ville sprede sig til Spanien ramte markederne i slutningen af 1. kvartal og blev yderligere forstærket i 2. kvartal, som derfor blev en gentagelse af 2. halvår 2011. Læs nyhedsbrevet fra Value Aktier her.

Andet kvartal på det finansielle marked bød på tilbagevenden til frygt for kollaps af Euroen og en længerevarende periode med global lavvækst. Dette satte sine tydelige spor på afkastene for virksomhedsobligationer. Kurserne på high yield obligationer faldt således i løbet af 2. kvartal. Læs nyhedsbrevet fra Value Bonds her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.