Læs nyhedsbrevene for 2. kvartal 2013

22.07.2013
Value Aktier og Value Bonds har netop offentliggjort nyhedsbrevene for 2. kvartal 2013.

I nyhedsbrevet for Value Aktier får du ud over en status på kvartalet denne gang også case-historier om to selskaber i vores portefølje, som i det seneste kvartal har solgt ejendomsaktiviteter over til en såkaldt REIT (Real Estate Investment Trusts), hvilket har bragt værdierne frem i lyset. Læs nyhedsbrevet her.

I nyhedsbrevet for Value Bonds kan du læse om rekordhøje indløsninger i markedet i det seneste kvartal. På trods af den generelle stigning af indløsninger, har vi ikke oplevet nævneværdige indløsninger i Sparinvests Value Bonds-afdelinger. Læs nyhedsbrevet her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.