Læs nyhedsbrevene for 1. kvartal

03.05.2012
Nyhedsbrevene for 1. kvartal er nu klar, og her kan du læse om udviklingen i en række udvalgte afdelinger de seneste tre måneder.

I skarp kontrast til den dårlige afslutning på 2011, har første kvartal af 2012 budt på gode stigninger i vores
afdelinger og for vores investeringstilgang i almindelighed. Læs hele nyhedsbrevet for Value Aktier her.

Læs også nyhedsbrevet for Value Bonds her, og læs at value bonds-afdelinger haft en tilfredsstillende start på året, i forhold til diverse sammenligningsindeks.

God læselyst!

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.