Læs halvårsrapporten for Investeringsforeningen Sparinvest

28.08.2014
Afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest er kommet fornuftigt gennem årets første seks måneder.
I Investeringsforeningen Sparinvest har både aktie-og obligationsafdelingerne fortsat de flotte takter i 1. halvår af 2014.

Udviklingen i foreningens aktieafdelinger afspejler en fortsat positiv udvikling på de globale aktiemarkeder. I 2014 har aktiemarkederne været understøttet af dels forbedrede udsigter for den globale økonomi og dels fortsat lempelige pengepolitikker. Det langsomme globale opsving er anført af USA, men også i Europa hersker der større optimisme. Det kan bl.a. ses i afdelingen Value Europa Small Cap, som med et afkast på 10,6 % klarede sig godt fire procent bedre end afdelingens benchmark. Bedst gik det for de danske aktier, og afdelingen INDEX OMX C20 Cap gav et afkast på 19,8 %. Foreningens øvrige aktieafdelinger gav afkast på mellem -0,8 og 16,0 %.

På obligationssiden betød faldende renter, at danske obligationer leverede flotte afkast, på trods af det faktum at renterne allerede ved årets begyndelse befandt sig på meget lave niveauer. Afkastmæssigt har de danske obligationer således endnu en gang oversteget forventningerne. Udviklingen er bl.a. drevet af meget lav inflation i eurozonen, hvilket har medført fortsatte pengepolitiske lempelser. Samtidig har den spændte politiske situation i Ukraine løftet rentemarkederne. Bedst gik det for afdelingen Lange Obligationer, som gav et afkast i første halvår på 4,9 % og dermed klarede sig næsten et procentpoint bedre end benchmark.  Også i afdelingerne for virksomhedsobligationer fortsatte den positive udvikling, hvor både de traditionelle afdelinger og foreningens to afdelinger med udløb kom godt gennem årets første seks måneder. Eksempelvis gav afdelingen High Yield Value Bonds Udb. et afkast på 3,6 %. 

Læs halvårsrapporten her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.