Konvertible obligationer – aktier og obligationer i ét produkt

16.09.2016
Sparinvest har lanceret en ny akkumulerende afdeling for konvertible obligationer. Afdelingen er rettet mod investorer, der ønsker at være eksponeret mod aktiemarkedet samtidigt med, at obligationsegenskaberne kan nedbringe risikoen.

Sparinvest Global Convertible Bonds EUR R investerer i konvertible obligationer, som er en særlig type virksomhedsobligationer, der giver investoren mulighed for at konvertere obligationen til selskabets aktier. Man får så at sige det bedste fra begge verdener - sikkerhed i obligationen og potentielt aktieafkast. Kursen på konvertible obligationer bliver positivt påvirket ved et stigende aktiemarked, mens obligationselementet sørger for at nedbringe risikoen og stabilisere afkastet. Denne kombination har historisk gjort det særdeles godt for investorerne.

Historisk set har et langsigtet afkast for konvertible obligationer globalt været på niveau med aktier med en væsentlig lavere volatilitet. Et sådant risikojusteret afkast er med til at give konvertible obligationer nogle fordelagtige diversificerende egenskaber i en portefølje.

Den nye afdeling fra Sparinvest henvender sig til flere typer investorer, uanset om man foretrækker at investere i aktier, obligationer eller begge dele. Muligheden for at opnå en gevinst på at konvertere den konvertible obligation til den underliggende aktie har en pris. Renten på en konvertibel obligation er i gennemsnit lavere end for en tilsvarende virksomhedsobligation, og når obligationen udstedes, vil konverteringsprisen for den underliggende aktie typisk ligge ca. 30 % højere end aktiekursen – på udstedelsestidspunktet.

Målt på afkast ligger konvertible obligationer historisk på niveau med aktier, mens risikoen ligger mellem aktier og obligationer. Når der er uro på aktiemarkedet, vil en konvertibel obligation typisk falde mindre end aktier, mens de ofte også stiger mindre, når aktiemarkederne går opad.

Læs mere her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.