Konjunkturerne understøtter aktier

05.05.2017
Den ledende indikator for OECD-området stiger fortsat, og det gælder generelt på tværs af regionerne.

Den ligger nu over 100 og vil med stor sandsynlighed fortsat stige i nær fremtid. Det betyder, at vi har bevæget os ind i ekspansions-fasen, hvor afkastene for de risikable aktivklasser er ganske gode, men dog en anelse mindre end i opsvingsfasen, som vi lige kom fra. 

Ser vi på tværs af aktivklasser, er det bemærkelsesværdigt, at specielt lange obligationer (og til dels ’investment grade’) har et ringere afkast end deres langsigtede trendafkast i denne fase. Også statsobligationer i ’emerging markets’ kan lide under ringere afkast og forøget volatilitet. 

På baggrund af det makroøkonomiske miljø bør man derfor have en fortsat overvægt til aktier.

Flere renteforhøjelser i USA i 2017? 

På nuværende tidspunkt forventer rentemarkedet en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank i resten af 2017, således at vi ender på 1,25%. Problemet for centralbanken er, at inflationen allerede ser ud til at moderere sig og under alle omstændigheder holde sig under bankens langsigtede mål på 2%. 

Dette har allerede ledt til kommentarer om, at centralbanken måske helt aflyser flere renteforhøjelser i 2017. Idet arbejdsmarkedet i USA nærmer sig et historisk stramt niveau, skal der imidlertid ikke meget til, før vi omsider ser det lønpres, som analytikere har forudset i efterhånden flere år.

Læs månedskommentaren - klik her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.