Fald på aktiemarkedet er overgjort og en købsmulighed på kort sigt

06.02.2018
Markederne er fortsat ramt af nervøsitet i forlængelse af de gode makroøkonomiske nøgletal fra USA. Specielt en større end forventet lønfremgang fik obligationsmarkedet til at sende renterne op i forventning strammere pengepolitik og færre obligationsopkøb fra centralbankerne.
Netop forventningerne om en hastigere end forventet normalisering af pengepolitikken affødte store prisfald i et aktiemarked, der i forvejen var dyrt og handledes på forventninger om fortsat høj indtjeningsvækst samt relativt løs pengepolitik.

VIX-indekset er nærmest eksploderet fra under 15 til over 45 på under tre handelsdage, og flere ETF’ere baseret på VIX-derivater er ophørt med at handle grundet voldsomme tab og problemer med risikostyring i disse.

I valutamarkedet falder EUR en anelse, mens USD stiger. JPY er – lidt atypisk – stort set uberørt af den forøgede volatilitet, hvor man normalt ville forvente en stigning heri. EM-valutaer falder også kun moderat.

Det er en klassisk reaktion i et marked, som er steget støt og roligt i for lang tid og ikke har haft nogen pengepolitiske eller andre trusler imod et rosenrødt scenarie. Ser vi eksempelvis på nogle af de største og mest likvide ETF’er i verden (SPY, HYG og JNK), har disse alle i går (den 5. februar) kunnet erhverves til en – efter forholdene – historisk stor rabat i forhold til deres indre værdier. Når dette sker, er det normalt et pålideligt tegn på, at den kortsigtet bund er nået. Dertil kommer, at de ledende indikatorer i alle de store regioner stadig peger opad, og at indtjeningsvæksten i globale virksomheder stadig vil være ganske pæn over det næste års tid – eller endnu længere.

Min vurdering er, at dette fald i aktiepriserne er overgjort og en udmærket købsmulighed på kort sigt. Selvom pengepolitikken for fremtiden vil blive strammere, er den stadig understøttende for aktiemarkedet, som også over de kommende måneder kommer til at opleve stærk indtjeningsvækst. Inflationsforventningerne kan dog stige yderligere, hvilket kan medføre større tab i de lange obligationer.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.