Kører du for stærkt på de finansielle markeder?

16.05.2018
Man kan i værste fald forestille sig, at det lave renteniveau har skabt et investeringsmiljø, som minder om et trafikmæssigt rædselsscenarie, hvor alle bilister har mindre tid end nødvendigt og derfor kører for stærkt. Dette vil øge trafikrisikoen for alle, uanset egen hastighed.

Kristian Myrup Pedersen
Seniorporteføljemanager, Sparinvest

Det skriver seniorporteføljemanager i Sparinvest Kristian Myrup Pedersen i hans seneste kommentar på finans.dk.

Budskabet er ikke, at du skal holde ind til siden og sætte alle dine penge i banken eller i sikre obligationer. Budskabet er blot, at du ikke skal føle dig presset til at køre for stærkt, og at der ikke er noget galt i at have en del af sin formue placeret til nul procent i rente. Det er trods alt bedre at komme lidt for sent end slet ikke at komme frem.

Læs hele kommentaren her:

https://finans.dk/debat/ECE10568829/portefoeljemanager-koerer-du-for-staerkt-paa-de-finansielle-markeder/

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.