Ændring af repræsentant/nominee for Sparinvest SICAV i Danmark

25.09.2015
Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg overtager pr. 1. oktober 2015 rollen som repræsentant/nominee for Sparinvest SICAV i Danmark fra Nykredit Bank A/S.
Det betyder, at Jyske Bank A/S skal formidle køb, salg, udstedelse og indløsning af afdelingernes investeringsbeviser i Danmark. Endvidere bistår Jyske Bank A/S med registrering af køb og salg af beviser hos VP Securities A/S.

Se fondsbørsmeddelelsen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.