Investeringsforeningen Sparinvest offentliggører årsrapport for 2013

21.02.2014
Afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest er samlet set kommet fornuftigt gennem året. Aktiemarkederne har generelt set udviklet sig positivt i 2013, hvilket afspejler sig i foreningens aktieafdelinger, som over en bred kam har leveret pæne afkast.

Det gælder ikke mindst den globale afdeling Value Aktier, som med et afkast på 25,1 % har klaret sig omkring 4 % bedre end afdelingens benchmark.  Også i afdelingen Value Europa har udviklingen været særdeles tilfredsstillende med et merafkast i forhold til benchmark på mere end 10 %. Afdelingerne for emerging markets-aktier har som de eneste aktieafdelinger leveret negative afkast. Samlet set har foreningens aktieafdelinger leveret afkast for 2013 på mellem -7,3 % og 37,0 %.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen.

Læs hele årsrapporten.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.