Investeringsforeningen Sparinvest offentliggører halvårsrapport

27.08.2015
1. halvår af 2015 har budt på solide afkast i de aktiebaserede afdelinger. Det gælder ikke mindst de value-baserede afdelinger, som kom flot igennem årets første seks måneder – heraf flere med afkast et godt stykke foran benchmark.

Den globale afdeling Value Aktier gav eksempelvis et afkast på 17,0 % i 1. halvår og klarede sig mere end 5 % bedre end sit sammenligningsindeks, MSCI World. De passive aktieafdelinger i Sparinvest INDEX-universet leverede ligeledes solide resultater med afkast mellem 7,0 % og 26,5 %.

Udviklingen i de obligationsbaserede afdelinger var mærket af kursudsving gennem 1. halvår 2015, hvilket tyngede afkastet. De stigende renter herhjemme medførte faldende obligationskurser, og afkastet i afdelingerne for danske obligationer lå mellem -1,9 % og -0,4 % ved halvårets udgang. I afdelingerne for virksomhedsobligationer var afkastet blandet.  Eksempelvis var de højtforrentede obligationer i High Yield Value Bonds fortsat mærket af den negative udvikling på råvaremarkederne og gav et afkast på -1,4 %. Bedst gik det for Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta, som gav et afkast på 3,4 %. Samlet set har afkastet i foreningens obligationsafdelinger i 1. halvåret således været beskedent positivt til svagt negativt.

Foreningens formue under forvaltning lå ved halvårets udgang på 40,2 mia. kr. og er således steget med ca. 0,6 mia. kr. i forhold til årets begyndelse.

Læs hele halvårsberetningen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.