Investeringsforeningen Sparinvest offentliggør halvårsrapport for 1. halvår 2012

29.08.2012
Investeringsforeningen Sparinvest har i dag offentliggjort sin halvårsrapport for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012.
Halvårsrapporten viser et samlet regnskabsmæssigt resultat for foreningen på 987.011 mio. kr. Efter et udfordrende 2011 på specielt aktiesiden har 1. halvår 2012 generelt set budt på kurstigninger i både de aktie- og obligationsbaserede afdelinger, og alle foreningens afdelinger med undtagelse af én sluttede halvåret med positive afkast. For de aktiebaserede afdelinger lå afkastet i 1. halvår på mellem -5,5 % og 13,5 %, mens de obligationsbaserede afdelinger alle gav positive afkast på mellem 0,5 % og 12,1 %. 

Foreningens formue under forvaltning lå ved halvårets udgang på 35,4 mia. kr. og er således faldet med godt 1,3 mia. kr. i forhold til årets begyndelse, hvor formuen lå på 36,7 mia. kr. 

Den fulde halvårsrapport, som er blevet godkendt af bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest i dag, kan læses her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.