Investeringsforeningen Sparinvest offentliggør årsrapport for 2012

26.02.2013
Afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest har generelt leveret positive afkast i 2012. For de aktiebaserede afdelinger lå afkastet ved årets udgang på mellem -0,97 % og 21,79 %, men også obligationsafdelingerne leverede flotte afkast på mellem 3,17 % og 27,62 %.

Afdelingen for højtforrentede virksomhedsobligationer, High Yield Value Bonds Udb., havde et afkast på 27,62 % og endte med at være den afdeling, som gav det højeste afkast i 2012.

2012 blev endnu et år med udsving på de globale aktiemarkeder. Året har således været præget af perioder med optimisme og nervøsitet, hvor frygten for bl.a. eurozonen og USA’s gæld i lange perioder styrede retningen på markederne. Aktieafdelingerne sluttede året med gode afkast i 4. kvartal og dermed blev året som helhed tilfredsstillende.

Det regnskabsmæssige resultat for foreningen, som er summen af de enkelte afdelingers resultat, blev i 2012 på 2,842 mia. kroner. Foreningens formue er i 2012 faldet fra 36,72 mia. kroner ved årets begyndelse til 36,05 mia. kroner ved årets udgang.

Læs mere i årsrapporten, der kan findes her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.