Investeringsforeningen Sparinvest offentliggør årsrapport for 2011

22.02.2012
Afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest var mærket af den fornyede turbulens i 2011, og mens de aktiebaserede afdelinger led under de faldende aktiemarkeder, nød de rentebaserede afdelinger for danske obligationer godt af kursstigningerne gennem året.
For foreningens aktieafdelinger endte året med negative afkast på mellem –22,1 % og –2,2 %, mens obligationsafdelingerne for danske obligationer endte året med afkast på mellem 4,6 % og 10,2 %. De value-baserede aktieafdelinger havde generelt et svært 2011, da de blev ramt af den fornyede uro på finansmarkederne, og afdelingernes eksponering med konjunkturfølsomme og en del europæiske aktier var en af hovedårsagerne til den negative udvikling.

Foreningens formue er i 2011 steget fra 33,78 milliarder kroner ved årets begyndelse til 36,72 milliarder kr. ved årets udgang, svarende til en formuestigning på ca. 8,7 %. Denne stigning kan først og fremmest tilskrives den formue, Sparinvest overtog fra EgnsINVESTs foreninger gennem fusionen i 1. halvår, da kursudviklingen i de aktiebaserede afdelinger i årets anden halvdel førte til fald i foreningens formue. Det regnskabsmæssige resultat blev på -1.472 millioner kroner.

Læs mere i årsrapporten, der kan findes her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.