Investeringsforeningen Sparinvest har afholdt elektronisk generalforsamling

31.03.2014
Fredag den 28. marts har Sparinvest afholdt elektronisk ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest.
På den elektroniske generalforsamling blev der fremsat en række forslag af bestyrelsen, som alle blev vedtaget af investorerne i foreningen. Blandt disse var forslaget om at fusionere afdelingerne Value Japan med Value Aktier, hvor sidstnævnte er den fortsættende afdeling. Samtidig godkendte generalforsamlingen foreningens årsrapport for 2013, ligesom der var genvalg til den siddende bestyrelse.

Du kan læse et referat af den elektroniske generalforsamling her, og du kan se formandens videoberetning fra generalforsamlingen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.