Indbetal til din pension inden nytår

02.12.2013
Årsskiftet er en oplagt lejlighed til at gennemgå pensionsopsparingen og evt. investere. I 2013 kan du frem til 30. december indbetale op til 27.600 kr. til aldersopsparing og 50.000 kr. til ratepension, mens der ikke er nogen øvre grænse for indbetaling til livrente.

Hvis du i forvejen har investeret din pensionsopsparing, kan du bruge indbetalingen som en lejlighed til at rebalancere porteføljen. Det kan du eksempelvis gøre ved at gennemgå dine investeringer med en rådgiver i dit pengeinstitut, så fordelingen af investeringerne bringes tilbage til udgangspunktet. Kursudsving på de finansielle markeder kan nemlig over tid ændre balancen i porteføljen. Ved at få den oprindelige fordeling tilbage i porteføljen sikrer du, at dine investeringer fortsat er afstemt i forhold til din risikoprofil.

Har du i stedet din pensionsopsparing stående på en konto, kan du tage et møde med din bankrådgiver og overveje, om dine penge over tid bliver bedre forrentet, hvis du investerer dem i en bred portefølje, der er sammensat, så den passer til din risikoprofil og investeringshorisont. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.