God værdi i de højt forrentede virksomhedsobligationer

24.06.2014
Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries blev lanceret I 2012. Siden da har afdelingen leveret flotte resultater til investorerne og har formået at udkonkurrere resten af markedet for lavrisiko-obligationer.
Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries investerer globalt i virksomhedsobligationer med prædikatet “investment grade”, hvilket vil sige højt ratede obligationer, som minimum har en kreditvurdering på Baa3/BBB fra de store rating-bureauer. Den høje kreditvurdering afspejler en høj sandsynlighed for, at virksomheden, der har udstedt obligationen, kan betale sit lån tilbage. Men på trods af at afdelingen således opererer i den mere sikre ende af risikospektret, har den leveret flotte afkast til investorerne.

Læs mere om afdelingen og investeringsstrategien.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.