Højere smittetal vendte risikoappetit til risikoaversion i oktober

11.11.2020
Det højere antal registrerede smittede med coronavirus fortsatte ind i oktober. Det fik den mindre risikolyst tilbage i finansmarkedet, efter at MSCI ACWI havde tangeret ‘all-time-high’ i midten af oktober.

MSCI ACWI faldt med 2,5% i lokalvaluta og 1,8% i DKK. Den negative udvikling var trukket af udviklede markeder ført an af de europæiske markeder. MSCI EM steg derimod 1,5% i oktober til trods for en styrket USD.

Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) på de europæiske erhvervsobligationer steg i anden halvdel af oktober men endte måneden på stort set uændrede niveauer. Kreditspænd på Investment Grade-obligationer faldt med 2 basispoint, mens kreditspænd på High Yield-obligationer steg med 3 basispoint i oktober. Det medførte merafkast på 0,3% for Investment Grade-obligationer i forhold til sammenlignelignelige statsobligationer. High Yield-obligationer gav et afkast på linje med sammenlignelige statsobligationer. Renten på danske 10-årige statsobligationer faldt med 10 basispoint til -0,5% i oktober.

Læs hele kommentaren her