Halvårsregnskab for Investeringsforeningen Sparinvest

31.08.2017
Første halvår af 2017 bød på blandede afkast for afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest.
Første halvår af 2017 bød på blandede afkast for afdelingerne i Investeringsforeningen Sparinvest. For de aktivt forvaltede aktieafdelinger skyldes det hovedsageligt, at de lange renter i USA faldt. I årets første seks måneder gav den globale afdeling Value Aktier KL A et negativt afkast på 0,33 %, mens afdelingen Value Europa KL A gav et afkast på 7,58 %. Halvårets højdespringer blev afdelingen Danske Aktier KL A, som gav et afkast på 15,07 %, hvilket var drevet af et generelt meget stærkt, dansk aktiemarked.

For de obligationsbaserede afdelinger var udviklingen i første halvår præget af stor udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer. Interessen var særligt rettet mod de konverterbare realkreditobligationer. Afdelingerne for danske obligationer, Korte Obligationer KL A, Lange Obligationer KL A og Mellemlange Obligationer KL A gav alle tilfredsstillende afkast over deres benchmark for halvåret, hvilket formentlig skyldtes den store udenlandske interesse. Det samme gør sig gældende for afdelingen High Yield Value Bonds Udb. KL A, der med et afkast på 4,15 % blev den obligationsafdeling, der leverede det højeste afkast. 
 

Foreningens samlede regnskabsmæssige resultat for første halvår 2017 blev et overskud på 751 mio. kr. mod et samlet resultat på 277 mio. kr. i første halvår af 2016. Foreningens samlede formue var ved halvåret på 43,1 mia. kr. sammenlignet med 40,4 mia. kr. ved årets begyndelse.

 

Læs regnskabet her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.