Halvårsrapport 2016

30.08.2016
1. halvår af 2016 har budt på en række politiske og makroøkonomiske udfordringer, som spredte nervøsitet blandt investorerne. Dette førte til negative afkast på de fleste aktiemarkeder og pæne kursstigninger på de fleste obligationstyper.
De aktivt forvaltede aktieafdelinger har derfor primært budt på negative absolutte afkast som følge af den urolige udvikling i årets første seks måneder, hvor syv ud af otte afdelinger sluttede halvåret i minus. De fleste aktieafdelinger leverede dog resultater relativt tæt på deres benchmark. Bedst gik det for afdelingen Value Emerging Markets KL, der gav et afkast på 6,9 % mod 3,7 % for afdelingens benchmark.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen og Halvårsrapport 2016 - Investeringsforeningen Sparinvest her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.