Godt marked for value-investorer

27.04.2017
2016 var et godt aktieår, og de gode takter fortsatte ind i første kvartal af 2017. Verdensindekset, MSCI World, steg næsten 5 % med europæiske aktier lidt foran amerikanske og de japanske en smule svagere. Emerging markets-aktier gav de bedste afkast, til dels på grund af attraktiv værdiansættelse.

Når vi kigger på vores fondes afkast, står det klart, at den aktierotation, der vendte, trak ned. Emerging markets-aktier fortsatte med at stige, blandt andet takket være den svækkede dollar og en attraktiv værdiansættelse, og vores afdelinger fortsatte med at outperforme. I Europa var vores afkast på niveau med benchmark ikke mindst på grund af eksponeringen til små og mellemstore aktier, der synes at være mål for udenlandske investorer, der ønskede eksponering til det europæiske opsving. På amerikanske aktier, hvor vendingen på markedet var kraftigst, tabte vi terræn til benchmark, hvilket skinnede igennem i de globale afdelinger.

Læs hele kvartalsrapporten for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.