Godt aktieår

19.01.2018
Verdens aktiemarkeder fortsatte med at stige i årets sidste kvartal. Målt over hele året er det globale aktiemarked målt ved MSCI’s verdensindeks steget med over otte pct., mens MSCI Emerging Markets endte med en stigning på mere end 20 pct., godt hjulpet af robust vækst i virksomhedernes indtjening.
Vores fonde har generelt givet pæne afkast både i absolutte og relative termer for såvel kvartalet som hele året, selv om 2017 ikke var noget prangende år for segmentet value-aktier. På globalt plan haltede value-aktier mere end ni pct. efter vækstaktier, når man kigger på MSCI’s stilindeks. I Emerging Markets var det endnu værre med en forskel på over 16 pct. Det er en af de største forskelle, vi har set i årevis. På trods af denne åbenlyse modvind for vores value-fonde, kom de godt igennem året. De globale fonde lå marginalt efter sammenligningsindekset efter omkostninger, den europæiske pænt foran, og selv om Emerging Markets-fonden og USA-fonden haltede lidt efter, lå de foran de respektive value-indeks. Investorerne har grund til at være tilfredse – afkast var positive, volatiliteten var lav og virksomheders indtjening voksede på globalt plan.   
 

Læs hele kvartalsrapporten - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.