God grund til tilfredshed hos investorerne

18.10.2017
I løbet af kvartalet fortsatte de globale aktiemarkeder såvel som vores fonde med at give fornuftige afkast, hvis man måler i amerikanske dollars.

På trods af fortsat styrkelse af euroen (og derfor også den danske krone) var de fleste markeder dog også steget pænt målt i danske kroner. Verdensindekset, MSCI World, gav et aflast på 1,24 pct., europæiske aktier målt ved MSCI Europe steg 2,79 pct. mens emerging markets-aktier (MSCI Emerging Markets) var endnu bedre med et afkast på 4,19 pct.  

Hvis vi ser på år-til-dato afkast, har investorerne tilsvarende grund til at være tilfredse i år. Der har været positive afkast, volatiliteten er lav, og virksomhedernes indtjening har været meget stærk på globalt plan, hvilket tyder på, at forbedringen i økonomien er reel. Moderat global vækst har endnu ikke skabt inflationspres, hvilket betyder, at centralbankerne i Europa, Japan og USA har været i stand til at opretholde relativt lempelige pengepolitikker. Denne såkaldte ’Guldlok-økonomi’ (ikke for varm, ikke for kold) har givet et solidt fundament for aktier, der kan vare ved resten af året.

Læs hele kvartalsrapporten - klik her

 

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.