Geninvestering af udbytter betaler sig

12.03.2014
I forbindelse med den årlige generalforsamling bliver der udbetalt udbytter i en række af Sparinvests afdelinger. Hvis du ikke skal bruge de udbetalte udbytter, bør du overveje at geninvestere pengene i stedet for at lade dem stå på en konto.
Når du geninvesterer, bliver dit samlede opsparingsbeløb stadigt større, og på den måde sikrer du dig, at du får en løbende forrentning af hele din opsparing.

Hvis du i stedet vælger ikke at geninvestere dit udbytte, vil din samlede opsparing og dit afkast blive tilsvarende mindre. Det betyder ikke så meget et enkelt år, men over en periode på f.eks. 20 år kan det have stor betydning for, om din pension eller opsparing er det værd, som du havde regnet med, når du skal bruge den.

Læs mere om geninvestering på udbytte.sparinvest.dk


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.