Generalforsamling 2012 i Investeringsforeningen Sparinvest afholdt i dag

27.03.2012
I dag afholdt vi årets ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest på Værket i Randers. Bestyrelsesformanden, Torben Nielsen, satte i sin beretning fokus på bl.a.:
Value-investeringsstilen under og efter kriser

Foreningsfusion
Der blev af bestyrelsen fremsat forslag om, at Investeringsforeningen Sparinvest Value Small Cap med tilhørende afdeling fusionerer ind i Investeringsforeningen Sparinvest, samt at 2010-obligationsafdelingerne fusionerer ind i Sparinvest Korte, Mellemlange samt Lange Obligationer. Fusionerne skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, da det fornødne stemmeantal ikke var til stede på den ordinære generalforsamling.

Find præsentationerne fra generalforsamlingen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.