Fusion vedtaget

19.03.2013
Fusion af Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex, vedtaget på Sparindex generalforsamling.
Der har i dag den 19. marts 2013 været afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparindex, hvor vedtagelse af fusionen med Investeringsforeningen Sparinvest var på dagsordenen.

Fusionen blev vedtaget af generalforsamlingen, og det betyder, at Investeringsforeningen Sparinvest bliver den fortsættende forening. Fusionen afventer nu godkendelse af Finanstilsynet samt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se forløbet af Sparindex foreningens ordinære generalforsamling her og følg fusionen her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.