Fusioner i Investeringsforeningen Sparinvest

01.02.2013
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har den 1. februar 2013 besluttet en række fusioner.

Foreningsfusion

Bestyrelserne for investeringsforeningerne Sparinvest og Sparindex har den 1. februar 2013 besluttet at fusionere de to investeringsforeninger og danne én fælles forening med Investeringsforeningen Sparinvest som den fortsættende forening. Foreningsfusionen er vedtaget af bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest under forudsætning af, at fusionen godkendes af investorerne på Sparindex’ ordinære generalforsamling den 19. marts.

Vedtages fusionen af de to investeringsforeninger på Sparindex-generalforsamlingen, vil Sparindex’ 13 indeksafdelinger fortsætte under Investeringsforeningen Sparinvest med uændret investeringsstrategi og omkostningsprocent. Ambitionen er dels at løfte udbredelsen af indeksinvestering herhjemme, men også at opnå en enklere struktur og lette administrationen.

Afdelingsfusion

Samtidig besluttede bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest at fusionere afdelingerne Klima & Miljø og Momentum Aktier med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Afdelingsfusionen er vedtaget af bestyrelsen for afdelingen Momentum Aktier under forudsætning af, at investorerne i afdelingen Klima og Miljø godkender fusionen på Sparinvests ordinære generalforsamling den 22. marts.

Læs mere om fusionen i pressemeddelelsen her eller fondsbørsmeddelelsen her.

Fusionsplan og –redegørelse offentliggøres senest fire uger inden den ordinære generalforsamling i foreningen.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.