Fra QE til QT – frem og tilbage er ikke altid lige langt

05.02.2018
Når centralbankerne går fra en lang periode med pengepolitiske lempelser - Quantitative Easing (QE) – til en kommende tid med pengepolitiske lempelser – Quantitative Tapering (QT) – vil vi ikke se en én-til-én tilbagerulning af de effekter, som QE har haft på finansmarkederne og økonomien.

Det var et af budskaberne fra PhD. Dr. Thorsten Hens fra Universität Zürich, på Sparinvests årlige seminar om faktorinvestering, hvor temaet denne gang var overgangen fra QE til QT. Seminaret er en fast tilbagevendende begivenhed og i år deltog 27 repræsentanter fra institutionelle investorer på morgenmødet på Hotel Skt. Petri i København.


Kun lille effekt på finansmarkederne

Cand. Oecon Niels-Henrik Bjørn fra Applied Global Macro Research talte om betydningen af QE og QT på markederne og hans budskaber var i hovedtræk:

  • ECB forventes at standse QE i 2018, første rentestigninger i Q3-2019, men centralbankernes balancer vil ikke reduceres nævneværdig i en længere årrække

  • Kommende QT vil ikke have større indflydelse på aktier, moderat og gradvis effekt på renter og kreditobligationer men signifikant effekt på Euro (allerede set)

  • US makro positiv pga. stærk CAPEX, men det er allerede godt priset ind i aktiemarkedet, hvor den stigende trend vil udfordres af stagnerende vækst. Lange treasury yields vil stige på strammere pengepolitik, stramt arbejdsmarked vil medføre stigende (løn)inflation

Valueinvestering kommer igen

Dr. Thorsten Hens, PhD. i Financial Economics ved Universität Zürich talte derefter om Quantitative Tightening’s (QT) indvirkning på faktorer fra et Behavioral Finance Perspective.

Han anvendte begrebet ”hysterese” om forholdet, at QT ikke vil betyde en 1:1 tilbagerulning i forhold til QE, da mange ting er ændret siden finanskrisen; GDP er vokset, arbejdsløsheden er faldet og bankernes balancer er styrket markant. Hysterese er en videnskabelig betegnelse for, at et systems tilstand ikke kun afhænger af systemets afhængige variabel, men også af, om variablen er blevet ændret.

QT vil ifølge Thorsten Hens have mindre effekt på faktorinvestering: momentum vil blive påvirket negativt, value vil komme igen efter flere år, hvor stilen har været ufavorabel, og size (small-/midcap) vil fortsat være ok.

Thorsten Hens omtalte Sparinvest som en af pioneerne i Europa inden for faktor investering, som er blevet meget populært de senere år, og påviste et årligt merafkast fra 12-15 pct,siden 1966 ved kombinationer af disse.

Optur for Value og Size

Som sidste indlægsholder på seminaret bandt Sparinvests chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl makro og QE/QT sammen med faktor performance.

Han illustrerede, hvordan QE i USA, Europa og Japan skete i fire store ”bølger” og påviste meget forskellige korrelationer med seks faktorstrategier. Baseret på disse sammenhænge var konklusionen, at Value og Size står for optur i modsætning til Quality og Minimum Risiko.

Sparinvest oplever, at institutionelle investorer er begyndt at interessere sig for value igen, og oplever store inflows fra internationale banker, fonde og pensionskasser. Særligt Europa ser interessant ud, og her har Sparinvests Value Europa fond demonstreret et merafkast over 1, 3, 5 og 10 år i forhold til MSCI Europe Value net return.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.