Forventet udbytte for 2014

08.12.2014
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der bliver udbetalt, og fordelingen heraf.

Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 30.11.2014 er optjent i afdelingerne. Dog skal man være opmærksom på, at i de obligationsafdelinger, hvor der benyttes valutaafdækning, kan beløbet ændre sig en del indtil de endelige udbytter beregnes pr. årsskiftet. Dette skyldes skattereglerne om, at gevinst/tab på valutaterminsforretninger skal fratrækkes/tillægges øvrige udbyttepligtige beløb.

Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede med undtagelse af de fire afdelinger markeret med stjerne herunder, som er reviderede pr. 31/12-2014. De endelige udbytter for 2014 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har.

Det er ikke alle afdelinger der udbetaler udbytte, til trods for positivt afkast. Læs forklaringen her.

De optjente udbytter pr. 30.11.2014 er vist i nedenstående tabel og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.
*Revideret pr. 31/12-2014 og godkendes endeligt på foreningens generalforsamling 8/4-2015.

Afdeling

Samlet forventet udbytte i kr.
pr. andel pr. 30. nov. 2014

Bolig

2,80

Cumulus Value

8,10

Danske Aktier

42,00

Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer

0,00

High Yield Value Bonds Udb.

4,00*

Indeksobligationer

0,00

INDEX DJSI World

0,00

INDEX Emerging Markets

1,70

INDEX Europa Growth

0,00

INDEX Europa Small Cap

0,00

INDEX Europa Value

0,00

INDEX Global Aktier Min. Risiko

5,50

INDEX Japan Growth

0,00

INDEX Japan Small Cap

0,00

INDEX Japan Value

0,00

INDEX OMX C20 Capped

3,70

INDEX Stabile Obligationer

2,50

INDEX USA Growth 

7,30

INDEX USA Small Cap

10,80

INDEX USA Value

1,80

Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries

0,00

Korte Obligationer

2,40*

Lange Obligationer

4,50*

Mellemlange Obligationer

3,60*

Momentum Aktier

10,20

Nye Obligationsmarkeder

0,00

Nye Obligationsmarkeder Lokal Valuta

0,00

Value Aktier

0,00

Value Bonds 2016 Udb.

0,80

Value Bonds 2017 Udb.

0,00

Value Emerging Markets

0,00

Value Europa

0,00

Value Europa Small Cap

4,70

Value USA

9,10

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.