Forventet udbytte for 2013

16.12.2013
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der bliver udbetalt, og fordelingen heraf.

Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 30.11.2013 er optjent i afdelingerne. Dog skal man være opmærksom på, at i de obligationsafdelinger, hvor der benyttes valutaafdækning, kan beløbet ændre sig en del indtil de endelige udbytter beregnes pr. årsskiftet. Dette skyldes skattereglerne om, at gevinst/tab på valutaterminsforretninger skal fratrækkes/tillægges øvrige udbyttepligtige beløb.

Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter for 2013 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 28. marts 2014.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har.

De op tjente udbytter pr. 30.11.2012 er vist i nedenstående tabel og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Afdeling

Samlet forventet udbytte i kr.
pr. andel pr. 30. nov. 2013

Bolig

2,80

Cumulus Value

1,00

Danske Aktier

35,60

Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer

0,30

High Yield Value Bonds Udb.

13,00

Indeksobligationer

9,10

INDEX Emerging Markets

0,70

INDEX Global Aktier Min. Risiko

8,20

INDEX OMX C20 Capped

3,30

Investment Grade Value Bonds Udb.

5,60

Korte Obligationer

2,30

Lange Obligationer

4,70

Mellemlange Obligationer

3,00

Nye Obligationsmarkeder

8,90

Nye Obligationsmarkeder Lokal Valuta

3,20

Value Japan

4,20

Value Bonds 2016 Udb. 

4,60

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.