Forventet udbytte for 2012 - pr. 19. december 2012

19.12.2012
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der bliver udbetalt, og fordelingen heraf.

Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 19.12.2012 er optjent i afdelingerne. Dog skal man være opmærksom på, at i de obligationsafdelinger, hvor der benyttes valutaafdækning, kan beløbet ændre sig en del indtil de endelige udbytter beregnes pr. årsskiftet. Dette skyldes skattereglerne om, at gevinst/tab på valutaterminsforretninger skal fratrækkes/tillægges øvrige udbyttepligtige beløb.

Bemærk at tallene er foreløbige og ureviderede. De totale udbytter for 2012 skal godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 22. marts 2013.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser kunden har.

De op tjente udbytter pr. 20.12.2012 er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 19.12.2012 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis. 
 

Afdeling
Udbytte i kr.
pr. andel pr.
19. dec. 2012
 Bolig  3,25
 Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries 0,00 
 Korte Obligationer 3,50 
 Mellemlange Obligationer 4,50 
 Lange Obligationer 6,25 
 Indeksobligationer 5,75
High Yield Value Udb. 9,75
Nye Obligationsmarkeder 6,00
Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta 7,75
Cumulus Value 2,00
Value Aktier 2,25
Value USA 1,25
Danske Aktier 16,25
Klima & Miljø 0,00
Momentum Aktier 0,00
Value Japan 5,75
Value Emerging Markets 1,00
Value Europa 1,50
Value Europa Small Cap 1,00

Man skal være opmærksom på, at der er forskel på afkast og udbytte. Udbyttet er således den del af det samlede afkast, der udbetales. Udbyttet indikerer ikke nødvendigvis, hvordan det samlede afkast for afdelingen har været.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.