Forventede udbytter 2020 for Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex

25.11.2020
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør forventede udbytter for 2020 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt medio februar 2021.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 19. november 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Klik her for at se de forventede og optjente udbytter.

Læs de offentliggjorte fondsbørsmeddelelser - klik her.