Forudbestil "Guide til selvangivelse 2017 - for private"

15.01.2018
Det er nu muligt, at forudbestille den trykte version af brochuren.

Hvis du har købt eller solgt investeringsbeviser i 2017, er det rart at kunne tjekke de automatiske indberetninger af gevinst og tab samt udbetalte udbytter. I vores guide til selvangivelsen kan du kort og enkelt læse om, hvad der skal indberettes, og hvordan det skal stå på din selvangivelse. Vi uploader i løbet af februar en elektronisk version af guiden. Den trykte udgave kan bestilles til levering primo marts.

I vores ”Hjælp til skatten 2018” kan du læse om skatteregler for investeringsbeviser og beløbsgrænser for skatteåret 2018 - klik her

Forudbestil den trykte version - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.