Fortsat udskydelse af afdelingsfusion

02.07.2013
Fusionen mellem afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier er udskudt til august.

Fusionen mellem afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier blev den 4. juni udskudt til starten af juli. Der kan læses mere om baggrunden for at udskyde fusionen her.

Forudsætningerne, som lå til grund for at udskyde fusionen, har ændret sig, og derfor er fusionen udskudt til august. Opgørelsesdagen forventes nu at være den 7. august, mens selve ombytningen forventes at ske den 12. august. Læs mere om beslutningen her.

Som følge af beslutningen om at udskyde fusionen yderligere opretholdes både suspension af emission og indløsning samt børspause i afdelingen Klima og Miljø indtil videre.

Vi beklager den ulejlighed, som udviklingen har påført investorerne i de berørte afdelinger.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.