Foreløbige udbytter 2017

01.02.2018
Opdateret med afdelinger.

Der udbetales igen i år aconto-udbytter i Investeringsforeningen Sparinvest. Herunder finder du en opdateret oversigt over de afdelinger der pt. er beregnet. Dine udbytter forventes at være indsat på din konto midt i marts 2018.

De foreløbige aconto-udbytter vil blive offentliggjort her på siden og på Nasdaq Copenhagen A/S efterhånden som de bliver beregnet og revideret.

Oversigt over de på nuværende tidspunkt beregnede forventede aconto-udbytter :

Udbytteoversigt pr. 31. december 2017

Tabellen opdateres løbende, efterhånden som vi har flere afdelinger beregnet og revideret – dvs. der kommer løbende ændringer til denne tabel.

ISIN Afdeling/andelsklasse Foreløbige udbytte i kr. pr. bevis
DK0016059926 Bolig 1,30
DK0010014778 Cumulus Value KL A 6,00
DK0060819670 Cumulus Value KL W 6,40
DK0010068006 Danske Aktier KL A 39,00
DK0060820256 Danske Aktier KL W 39,50
DK0060501823 Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A 4,00
DK0060819167 Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL W 4,30
DK0060088607 High Yield Value Bonds Udb. KL A 0,00
DK0060818433 High Yield Value Bonds Udb. KL W 0,00
DK0060300762 INDEX Emerging Markets KL 1,10
DK0060031847 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 4,50
DK0060442556 INDEX OMX C25 KL 8,70
DK0060057487 INDEX Stabile Obligationer KL 1,40
DK0060444255 Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries KL A 7,10
DK0060819084 Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries KL W 7,40
DK0060105203 Korte Obligationer KL A 0,90
DK0060818516 Korte Obligationer KL W 0,90
DK0060105393
Lange Obligationer KL A 4,10
DK0060818789
Lange Obligationer KL W 4,20
DK0010311125
Momentum Aktier KL A 14,00
DK0060820090
Momentum Aktier KL W 14,30
DK0060105476
Mellemlange Obligationer KL A 2,10
DK0060818862
Mellemlange Obligationer KL W 2,20
DK0060623189 MIX Lav Risiko KL A 0,30
DK0060820330 MIX Lav Risiko KL W 0,50
DK0060623262 MIX Mellem Risiko KL A 0,00
DK0060820413 MIX Mellem Risiko KL W 0,00
DK0060623346 MIX Høj Risiko KL  A 0,00
DK0060820686 MIX Høj Risiko KL W 0,00
DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL A 17,40
DK0060818946 Nye Obligationsmarkeder KL W 17,60
DK0010079631 Value Aktier KL A 24,90
DK0060819597 Value Aktier KL W 26,10
DK0060584936 Value Bonds 2018 Udb. KL A 6,90
DK0060819241 Value Bonds 2018 Udb. KL W 7,00
DK0060032571 Value Europa KL A 0,00
DK0060819753 Value Europa KL W 0,00
DK0010304856 Value Emerging Markets KL A 3,30
DK0060819910 Value Emerging Markets KL W 3,60
DK0060795391 Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL 5,60

Læs fondsbørsmeddelelsen vedr. de børsnoterede andelsklasser - klik her.

Er aconto-udbyttet endeligt?
Selvom aconto-udbytter er reviderede, så er det som investor vigtigt at være opmærksom på, at de udbytter, der betales aconto i marts, først godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling den 17. april 2018.

Forskel på afkast og udbytte
Som investor kan det være svært at gennemskue, hvordan udbytterne på udloddende afdelinger bliver beregnet. Læs forklaringen på hvorfor MIX afdelingerne, trods det gode afkast, ikke udbetaler udbytte for så vidt afdelingerne MIX Mellem Risiko og MIX Høj Risiko - klik her

Læs mere om udbytter generelt på www.udbytte.sparinvest.dk.

Få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser og spar kurtage til geninvestering

Læs mere - klik her


 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.